Araştırma ve Geliştirme

Arge Ekibimiz - Aksu Vital
AKSUVİTAL
GIDA TAKVİYESİ ALANINDA
TÜRKİYE'NİN İLK AR-GE MERKEZİ

Makinelerimiz

Liyofilizatör - AksuVital
Liyofilizatör
GC-MS - AksuVital
GC-MS
Mikrodalga - AksuVital
Mikrodalga
HPLC - AksuVital
HPLC
IR Cihazı - AksuVital
IR Cihazı
Karl Fischer - AksuVital
Karl Fischer
Evaporatör - AksuVital
Evaporatör
AAS - AksuVital
AAS
Ultrasonik Banyo - AksuVital
Ultrasonik Banyo
UV Spektrofotometre - AksuVital
UV Spektrofotometre
Viskozimetre - AksuVital
Viskozimetre

HPLC

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (daha önce yüksek basınçlı Sıvı kromatografisi olarak adlandırılan HPLC), bir karışımdaki her bileşenin ayrılması, tanımlanması ve nicelenmesi için kullanılan cihazdır.

SANTRİFÜJ

Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçekleştiren bir laboratuvar aletidir. Santrifüj aletinin yüksek devir sayısı, içerisine yerleştirilen karışımların çökelme prensibine göre ayrılmasını sağlar.

EVAPORATÖR

Buharlaştırıcı (veya evaporatör), kaynama noktası farkından yararlanarak karışımları birbirinden ayırmayı sağlayan bir endüstriyel ekipmandır. Buharlaştırıcılar bir çözeltideki çözücü maddeyi veya bir sıvı karışımdaki daha düşük kaynama noktasına sahip bileşeni buharlaştırarak uzaklaştırılmasını sağlar

SPEKTROFOTOMETRE

Spektrometre (spektrofotometre, spektrograf veya spektroskop) ya da tayfölçer, elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde işığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.

LİYOFİLİZATÖR

Dondurarak kurutma malzeme bilimi, çoğu alanlarda kuru bir ürün elde etmek için, ürünün sıvı bölümünü uzaklaştırmakta kullanılan bir yöntemdir.
..DAHA FAZLA..

ÇOKLU MANYETİK KARIŞTIRICI

Çoklu Manyetik Karıştırıcı, Bazı durumlarda özellikle Ar-Ge ve kalite kontrol laboratuvarlarında aynı anda birden çok numune ile çalışılması gerekebilir. Bu gibi durumlar için çoklu manyetik karıştırıcılar kullanılmaktadır. Bu cihazlar birden çok ısıtıcı hazneye ve kontrol sistemine sahip cihazlardır

OTOKLAV

Mikropları yok etmek amacıyla laboratuvarda kullanılır. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılır.

UV SPEKTROFOTOMETRE

Viskozimetre, akışkanların iç akış direncini ya da viskozitesini belirlemek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır

VORTEX

Küçük sıvı şişeler içerisindeki maddeleri karıştırmak için laboratuvarlarda sıkça kullanılan cihazdır.

DİSTİLASYON CİHAZI

Distile su cihazı, saf su üretmek üzere laboratuvar uygulamalarında kullanılan su arıtma, su saflaştırma cihazıdır

KOLONİ SAYMA CİHAZI

Mikrobiyolojik ekim sonrasında plaklarda oluşan kolonileri saymak için kullanılan cihaz.

IR CİHAZI

FTIR spektroskopisi bileşik plastikler, harmanlar, dolgu maddeleri, boyalar, kauçuklar, kaplamalar, reçineler ve yapışkanlar gibi tüm hammaddelerin bileşikleri hızla ve kesin olarak tespit etmek için kullanılır.

KARL FISCHER

Nem ölçüm cihazıdır. Karl Fischer titrasyonu, bir numunedeki eser miktarda su miktarını belirlemek için kulometrik veya hacimsel titrasyon kullanan analitik kimyada klasik bir titrasyon yöntemidir

LİGTHOUSE HANDHELD PARTİKÜL SAYIM CİHAZI

Partikül sayım cihazı, basınç borularından ve numune kabı içindeki akışkanların partiküllerini saymak için kullanılır.

TABLET SERTLİK

Sertlik ölçüm cihazları yüzey sertliğinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi için kullanılır.

TABLET AŞINMA

Friabilite (Ufalanma, aşınma): Tabletlerin ileriki prosesler, ambalaj ve ulaşım dikkate alınarak belirli bir mekanik dayanıklılığının olması ve yüzeylerinde hasar ve kırılma olmaması istenir. Friabilite bir cihaz içinde test edilir.

DAĞILMA CİHAZI

Dağılma testi cihazı tablet ve kapsül gibi oral, katı dozaj formlu ürünlerinizin tamamen parçalanması için gerekli süreyi test etmenizi sağlar. Mide de dağılmasını ön görmek için kullanılan cihazdır.

HASSAS TERAZİ

Analitik ve hassas teraziler tartım yapılacak numunenin kısıtlı miktarda olduğu son derece hassas ölçümler gerektiren uygulamalar için kullanabileceğiniz cihazlardır. Virgülden sonra 4 (0,0001 gr) ondalık noktaya kadar sonuç görüntüler.

NEM TAYİNİ CİHAZI

Yapısında bir terazi ve ısıtıcı bulunduran cihaz, cihaza koyulan örneğin başlangıç ağırlığını ve kurutma süresince oluşan ağırlık kaybını hesaplayarak ksıa sürede % nem veya kuru madde oranını hesaplar.

pH METRE

Su esaslı çözeltilerdeki hidrojen iyonu aktivitesini ölçen, asitliğini veya pH olarak ifade edilen bazikliğini gösteren bilimsel bir cihazdır.

TERAZİ

Teraziler, temel olarak cisimlerin kütlesini ölçmeye yarayan tartma aletleridir.
Arge Çalışmalarımız
AR-GE Çalışmalarımız
PROBİYOTİK BAKTERİ İÇEREN SAKIZ ÜRETİMİ
PROPOLİSİN GUARGAM İLE ENKAPSÜLASYONU
ENDÜSTİRİYEL ENZİMLER İLE DİYABETİK KARAKTERLİ PEKMEZ ÜRETİLMESİ Tübitak Çalışmalarımız - Aksu Vital
MARMARA BÖLGESİ LİKENLERİNDE D VİTAMİN VARLIĞI
BALIN RAF ÖMRÜNÜ UZATACAK ULTRASONİK DALGA İŞLEME TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRME Tübitak Çalışmalarımız - Aksu Vital
..DAHA FAZLA..
KEÇİBOYNUZU BİTKİSİNDEN D-PİNİTOL MADDESİNİN EKSTRAKTE EDİLMESİ
LİPOZOMAL ENKAPSÜLASYON KULLANILARAK FONKSİYONEL KOZMETİK HAMMADDELERİ ÜRETİM YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Tübitak Çalışmalarımız - Aksu Vital
DOĞAL MADDELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONEL SÜT TOZU ÜRETİMİ
ENZİMATİK SOĞUK SIKMA YÖNTEMİ İLE BİTKİSEL YAĞ ELDESİ VERİMİNİN ARTIRILMASI Tübitak Çalışmalarımız - Aksu Vital
PROPOLİS İÇEREN OFTALMİK DAMLA GELİŞTİRİLMESİ
ÇEŞİTLİ BİTKİ EKSTRAKTLARININ FERMENTASYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ÜRÜN HALİNE GETİRİLMESİ
ZERDEÇALDAN ELDE EDİLEN KURKUMİNİN NANO POLİMERİK KAPSÜLASYON İLE BİYOYARARLILIĞININ ARTTIRILMASI
KİMYASAL ESASLI KORUYUCULARA ALTERNATİF DOĞAL KAYNAKLI GIDA KATKI MADDELERİ ÜRETİMİ Tübitak Çalışmalarımız - Aksu Vital
KURKUMİN EKSTRAKTININ BENTONİT KİL KULLANILARAK ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
PROPOLİSİN LACTOBASİLLUS PLANTARUM BAKTERİSİ KULLANILARAK FERMENTE EDİLMESİ
ALFA AMİLAZ ENZİMİNİN ROSMARİNİK ASİTÇE ZENGİN BİBERİYE EKSTRAKTI İLE İNHİBE EDİLMESİ
DAMLA FORMDA KULLANILABİLECEK YAĞ KARIŞIMI KOMBİNASYONLARININ DENENMESİ VE ÇALIŞILMASI
YENİLEBİLİR TOHUM VE BİTKİ FİLİZLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ, ÜRETİLMESİ VE GIDA TAKVİYESİ HALİNE GETİRİLMESİ Tübitak Çalışmalarımız - Aksu Vital
ÇEŞİTLİ BİTKİLERDEN ANTOSİYANİN ELDESİ VE STABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
UDİ HİNDİ KÖK BİTKİSİNDEN ÇEŞTLİ YÖNTEMLERLE EKSTRAKT ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU
DEKSPENTANOL VE AYNISEFA İÇEREN CİLT YENİLEYİCİ MASKE (BANT) ÜRETİMİ
ARI POLENİNDEN FERMENTASYON İLE LABORATUVAR ŞARTLARINDA ARI EKMEĞİ ÜRETİMİ
PROPOLİS VE EKİNEZYA İÇEREN JELY ŞEKER ÜRETİMİ
INULA VISCOSA (YAPIŞKAN ANDIZ OTU) BİTKİ EKSTRAKTININ ELDESİ VE BOĞAZ SPREYİ OLARAK FORMÜLASYONU
İBUPROFEN, FENİLEFRİN VE KLORFENİRAMİN İÇEREN ŞURUP ÜRETİMİ

25

AR-GE MERKEZİMİZDE

TÜBİTAK PROJESİ

YILDA 40 BİN ANALİZ

42 AR-GE PROJESİ

Yılda ortalama 40.000 analiz içerisinden en sağlıklı formülleri sizler için bir araya getiriyoruz.

25'i TUBİTAK olmak üzere toplam 42 Ar-Ge çalışması bir arada yürütülüyor.

Gıda sektöründe gıda takviyesi üreten ve Ar-Ge merkezine sahip ilk şirketiz.