Modern Çağın Bilgesi

Uzun süre hastalık çeken bir adam; derdine deva bulabilecek bir hekim arar. “Akıl akıldan üstündür” deyip; bir bilge kişiye fikir sorar.

Bilge kişi ona; “Hastalığını tedavi edebilecek bir hekim tanıyorum” der. Dağın arkasında oturduğunu söyleyip; parmağıyla işaret eder.

Hasta adam; ümit ve sevinç içinde, gösterilen yöne doğru bakar. Arkasından; “hekimin nasıl biri olduğunu ve tedavi için neler yaptığını” sorar.

Bilge kişi; “İşinin ehlidir” diye cevap verir. “Önce, muayene edip teşhis koyduğunu; sonra, usulüne uygun olarak tedavi ettiğini” belirtir.

Hasta adam; “Ondan daha iyisi var mı?” diye üsteler. Bilge kişi; “Elbette var, ama onu bulmak için bir dağı daha aşman gerekir” der.

Hasta adam; “Bu hekimin özelliği nedir?” diye sorar. Bilge kişi der ki; “Muayeneye gerek olmaksızın, seni görür görmez hastalığını anlar ve tedavini yapar”.

Hasta adam; işi sağlama almak için, bir adım daha ileri gider. “Peki, ondan daha iyisi var mı?” diye sual eder.

Bilge kişi; “Hiç olmaz olur mu, tabi ki var” diye cevaplar. Sonra der ki; “O, senin hiç hasta olmamanı sağlar”.

Aradığınız hekim; AKSUVİTAL.

Kaynağı, tüm zenginlikleriyle DOĞA; ürünleri, doğadan alındığı gibi DOĞAL.