İş ve işleyiş sistematiğimizle ilgili tercihlerimiz yahut kararlarımız; yönetme, yürütme safha ve süreçlerimizle ilgili kurgularımız

Yatırım Politikamız

İmkânlarımızın önemli kısmını; kendi sektörümüzde, ihtiyaç olduğuna inandığımız alanlarda ve konularda yatırıma dönüştürmek. İşimizi ve işletmemizi; kemiyet ve keyfiyet açısından, dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyütüp geliştirmek.

Üretim Politikamız

Kademeli olarak; ürünlerimizin ve hizmetlerimizin hem çeşidini, hem kalitesini artırmak. Koruyucu hekimlik alanında; daha fazla iyilik üretip, daha geniş kitlelere ulaştırmak.

En kaliteli ortamda(GMP)en kaliteli/nitelikli(gıad takviyesi ve geleneksel tıbbi ürünler)üretmeyi sürdürmek.

Tanıtım Politikamız

Müşteri memnuniyetini azami derecede artırıp, sürdürülebilir hale getirerek; doğal yollarla tavsiye ve tercih ediliyor olmak. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda; hakikate uygun olarak, doğru ve tam beyanlarda bulunmak.

Aldatmamak bunun için:5 A kuralımızı uygulamak.

  • Anla,
  • Anlat,
  • Anlaş,
  • Aldatma,
  • Aldanma

Pazarlama Politikamız

Tüm satış ve pazarlama kanallarını aktif ve verimli kullanarak; yurt içinde ve yurt dışında, insanın bulunduğu her yere gidebilmek. Sahanın ve sektörün kapsama alanı içinde bulunan tüm satış noktalarına; doğrudan ya da dolaylı olarak girebilmek.

Personel Politikamız

İşin ve işletmenin gereklilikleri doğrultusunda; emniyet (güvenilirlik), ehliyet (yeterlilik), şahsiyet (tutarlılık) uygunluğuna ve derecesine göre tercih etmek. Hizmet içinde yetiştirip olgunlaştırarak; alanının en iyisi haline getirmek.

Her bir çalışanımızı; anlamlı bir bütünün, çok değerli unsurlarından biri olarak görmek. Kimliğine ve kişiliğine, aklına ve fikrine, emeğine ve yüreğine saygı duyup değer vermek.

Ücret Politikamız

Çalışanlarımızın özlük hakları konusunda; imkânlarla ihtiyaçların dengesini ve uyumunu sağlayarak, ülke ve toplum ortalamasının üstüne çıkmak. Onlara ve sorumluluk sınırları içine giren yakınlarına; kendi aile bireylerimizden birileri gözüyle ve gönlüyle bakmak.

Müşteri Politikamız

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin aracısı yahut tüketicisi olan müşterilerimizi; rızık ve sevap vesilesi olarak görmek ve bilmek. Aynı gök kubbenin altında, birlikte yaşadığımız ve yaşayacağımız daha iyi bir dünya oluşturma yolunda; paydaşlarımız yahut çözüm ortaklarımız olduklarını, peşinen kabul etmek.

Fiyat Politikamız

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin satış fiyatlarını; maliyetlerinin üzerine meşru ve münasip ölçülerde kârlar ilave ederek, çoğunluğun satın alabileceği sınırlarda tutmak. Talep ve ihtiyaç hangi oranda olursa olsun; fiyat istismarından, şiddetle uzak durmak.